E-learning, - 6 skridt fra idé til virkelighed.

Konsulentfirma HC Ralking tilbyder uafhængig rådgivning om udvikling af e-learning projekter. Konceptet er et roadmap til virksomheder, der vil i gang med e-learning – uden dyre fejlinvesteringer.

Nøgleord: Perspektiver, ROI, ROE, pædagogik frem for teknik, brugervenlighed.

1.     Idéfase
2.     Konceptfase
3.     Målfase
4.     Strukturfase
5.     Driftsfase
6.     Evalueringsfase

7.  I gang med e-learning
 


1

 
1.     Idéfase
Visioner - Scenarier - Drivers? - Hvad driver os?   
                                       
Opgave: At formulere, hvad virksomheden vil opnå med e-learning.
 
Ø       En verden i forandring?
Ø       Kundebehov?
Ø       Vores kompetencer nu?
Ø       Vores kompetencer fremover?
Ø       Nye produkter?
Ø       Nye leveranceformer?
Ø       Nye kundegrupper/nye markeder?
Ø       Opkvalificering af medarbejdere
2
 
2. Konceptfase

Feasibilitystudie: Hvad kan vi og hvad vil vi?

Opgave: At analysere projektets bæredygtighed (afdække behov) og virksomhedens parathed (kompetencer og holdninger)

 
Ø       Strategi
Ø       Businessplan
Ø       Cost - benefit - analyser
Ø       Jura & copyrights
Ø       Etablering af team
3
 
3. Målfase
Udvikling af pædagogik:

Opgave: At konkretisere det pædagogiske koncept m. h. p. at kunne styre udviklingsarbejdet.

 
Ø       Pædagogisk koncept (collaborativ learning? action learning?)
Ø       Valg af e-learningsform (CBT - EPSS - VAC - VSC)
Ø       Organisatorisk koncept
Ø       Leveranceform
Ø       Valg af platform til drift (udbyder og kursister) – LMS - LCMS
Ø       Valg af platform til udvikling – scorecardmetoden
Ø       Træning af personale.
4
 
4.     Strukturfase
Udvikling af e-learningprogrammer:

Opgave: At konkretisere undervisningsforløbets indhold og virkemidler.

 
Ø       Curriculum
Ø       E-learning storyboard
Ø       Fokusgrupper?
Ø       Alpha og Betatest
Ø       Leverancesystemet (markedsføring - salg - administration mv.)
5
 
5.     Driftsfase
Den virtuelle kursist i det virtuelle rum:

Opgave: At levere e-learning til brugerne med størst mulig effekt.

 
Ø       Milepæle
Ø       Coaching?
Ø       Support – indholdsmæssigt
Ø       Support - teknisk
6
 
6.     Evalueringsfase
Value for money?

Opgave: At vurdere den forretningsmæssige værdi, herunder det pædagogiske koncept, brugertilfredshed, systemfunktionalitet, den teknologiske platform mv.

 
Ø       ROI?
Ø       ROE?
Ø       Gennemførelsesprocenter og frafaldsprocenter
Ø       De 4 evalueringsniveauer (reaktion/kundetilfredshed, læring, adfærd, resultater
Ø       Benchmarking?
 
 
7.  Hvordan kommer man i gang med e-læring?

Workshops:

Hvordan kommer man i gang med e-læring?
Er din organisation ved at tage de første skridt mod (stadig på overvejelsesstadiet hvad angår) e-læring? Du er ikke alene. Få en introduktion til terminologi, muligheder og værktøjer.

Hvordan designer og udvikler man e-læring?
Oplev nye måder at bruge den seneste teknologi på til at levere effektiv e-læring. Udforsk simuleringer, XML, Macromedia Autoware og arkitektur til synkron e-læring. Find det rigtige blandingsforhold mellem traditionel undervisning og e-læring.

Evaluering af e-læring
Hvordan kan du beregne ROI (return-on-investment) af dine e-læringsprogrammer? Hvornår og hvordan kan du måle det? Hvad betyder resultaterne? Opbyg en praktisk strategi for ROI.

Strategier for e-læring i organisationen
Kom videre end det basale med at få et e-læringsprogram til at virke. Læg strategier, som løfter organisationen i kraft af e–læring. Strategiske partnerskaber, virksomhedsstrategier, juridiske forhold, samarbejde med leverandører. Opdag, hvorledes e-læring og knowledge management smelter sammen. Bliv opdateret på LMS og LCMS standarder.

Udviklingstendenser i e-læring: Hvad bliver det næste?
Du ved, hvad der sker nu i e-læring, men hvad bliver det næste?