Effektmåling af kurser og uddannelser

Man kan evaluere på følgende niveauer:

1. Reaktion – måler kursustilfredshed (men ikke om kursisterne har lært noget).
2. Læring – måler, hvad den enkelte kursist har lært (men ikke, om kursisten anvender den nye viden).
3. Jobeffekt – måler, i hvilket omfang kursisten omsætter det lærte i sin dagligdag (men ikke, om den nye jobadfærd er i overensstemmelse med organisationens mål).
4. Organisatorisk effekt – måler, hvorvidt den ændrede jobadfærd fører til ønskede organisatoriske mål.
5. ROI – return on investment. ROI måler, hvilket udbytte organisationen har i forhold til ressourceindsatsen. Hermed får man en vurdering af, om indsatsen er rentabel, - eller man hellere skulle vælge en anden fremgangsmåde.

I forbindelse med niveau 4 bliver det også muligt at måle organisationens udbytte. Herved får organisationen værktøjer til at se, om der er en sammenhæng mellem formål, indsats og resultater. Med andre ord: Får organisationen det udbytte, den kan forvente af ressourceindsatsen?

Workshops:

Måling af ROI – basisinformation ½ dag:
Denne halvdags workshop fokuserer på at udvikle de basale værktøjer og kigger på fordele og barrierer i forbindelse med ROI
- At vælge hensigtsmæssige evalueringsdesigns og dataindsamlingssystemer, der er relevant for organisationen.
- Hvordan man isolerer træningseffekten.
- Fastsættelse af pengemæssige værdier på både hårde og bløde data.

Workshoppen er deltagerorienteret, idet den er baseret på øvelser, checklister, problemer og case diskussioner.

Metoder til isolere, konvertere og fremskrive ROI - ½ dag:
Denne workshop henvender sig til praktikere, der er bekendte med ROI processen og gerne vil opnå mere viden og praktisk assistance til arbejdet. I workshoppen præsenteres metoder til at isolere programmets effekt (påvirkning), hvorledes fordele kan konverteres til pengemæssig værdi, og fremskrivning af ROI. En case vil blive brugt for at demonstrere for deltagerne, hvorledes metoder og øvelser kan anvendes i praksis.

ROI i forbindelse med organisationsudvikling - ½ dag:
Strategiske forandringsinitiativer repræsenterer de nye fronter hvor ROI metoderne finder anvendelse. Hvorfor? Fordi ledere i stigende grad evaluerer disse initiativer på samme måde, som de evaluerer ”hårde værdier”: ved at demonstrere, at der er return on investment. Ledere siger ”show me the money” før de investerer i strategisk forandring. ROI evalueringsmetoder kan anvendes på så forskellige strategiske forandringsinitiativer som coaching af chefer, knowledge management mv. Deltagerne vil opnå værdifuld viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at udvikle effektive evalueringsstrategier og samle de nødvendige data til en ROI analyse:
- Udvikle en evalueringsstrategi for deres strategiske initiativer, der vil berede vejen for at demonstrere ROI.
- Gøre brug af det strategiske forandrings vurderingsværktøj, der samler pengemæssige data, isolerer effekten af initiativet og afslører kilder af pengemæssig værdi.
- Forstå, hvordan evaluering skaber en platform for at blive hørt, vinde troværdighed og levere resultater.

Udviklingen af ROI som et måleredskab:
Denne workshop vil beskrive status og udvikling af ROI som et måleredskab. Fokus er på ”hvem”, ”hvad”, ”hvornår”, ”hvor”, ”hvordan” og ”hvorfor” i forhold til anvendelsen af ROI. Med udgangspunkt i tendenser, research og tilgængelige data og interaktive øvelser, vil seminaret vise rationalet for ROIs succes og dets fremtidige udvikling som et vigtigt redskab til at måle succes af undervisning, udvikling, human ressources, og præstationsforbedrings løsninger.

ROI og e-læring:
E-læring er blevet en væsentlig del af medarbejderes opkvalificering på arbejdspladsen. I det sidste årti har der været talrige og modsigende udtalelser hvad angår værdien af og omkostningerne ved e-læring i sammenligning med almindelig klasseværelsesundervisning. Dette seminar vil give dig en praktisk tilgang til at beregne omkostningerne i forbindelse med e-læring, såvel som at introducere en sund måde at måle effekten af e-lærings initiativer.
- Lær praktiske værktøjer og teknikker til at gennemføre ROI analyse af e-læring.
- Afgøre, hvorvidt din evalueringstilgang ændrer sig, når du måler effekten af e-læring.
- Styrke læringen ved at arbejde med e-læring ROI cases.