Kundefortegnelse.

Konsulentfirma H.C.Ralking løser og har løst opgaver for bl.a.:

Aalborg Kommune
Aalborg Universitets Center
Aarhus Universitet
Akademikernes Centralorganisation
Amtsrådsforeningen
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsmiljøfondet
Bang & Olufsen A/S
Center for Teknologistøttet Uddannelse
Dafolo A/S
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
Dansk Sygeplejeråd
Den Kommunale Højskole i Grenå
Det Kommunale Kartel
Digital Equipment Corporation (UK)
DSB
Fagbevægelsens Interne Uddannelse
Forbundet af Offentligt Ansatte
Forskningsinstituttet for Pædagogik og Uddannelse
Herning Tekniske Skole
Hospitalslaborantskolen i København
Jernbaneforeningen
KMD
Kommunernes Landsforening
Kulturministeriet
Lærerstandens Brandforsikring
Neopac a/s
Nordjyllands Amt
Niels Brock, Copenhagen Business College
Rigshospitalet
Silkeborg Kommune
TEKO, Danmark
Undervisningsministeriet
Viborg Amt
Viborg Handelsskole
Århus Købmandsskole