Personalegennemstrømning

Jeg rejser…

Ved du hvorfor dine bedste medarbejdere rejser? Det gør vi. En undersøgelse for nylig viste, at
   - 8 ud af 10 ledere var ”fuldstændig uvidende” om, at deres tidligere ansatte havde søgt et andet job,
   - over 70% af alle ansatte, svarer på konkurrenternes tilbud i arbejdstiden, - medens du betaler dem.
   - Omkring 50% af alle mellemledere er enten i gang med at søge et andet job, eller planlægger at gøre det.

Hvad kan du gøre, for at holde på dine mest værdifulde medarbejdere?
Arbejdsstyrken har forandret sig. De højtpræsterende medarbejdere har andre forventninger end for blot få år siden. Derfor er det vigtigt for organisationer at identificere hvert eneste kontaktpunkt, virksomheden har med den ansatte. Ved ethvert kontaktpunkt træffes der beslutninger om kritiske præstationer og loyalitet.

Vores Personale Loyalitets Værktøj (PLV) opfanger forholdet mellem ansat og virksomheden fra ansættelse til ansættelsesophør og viser, hvordan man kan maksimere hvert kontaktpunkt. Dermed giver PLV chefen et værktøj til at prioritere, benchmarke og lede initiativer i forhold til de ansatte.

Firmaer har nytte af dette værktøj, hvis de ønsker:
   - At identificere og reducere deres omkostninger til at hyre, udvikle og lede top talenter (the Total Cost of Management – TCM).
   - At benchmarke organisationens effektivitet.
   - At engagere og motivere en arbejdsstyrke for at forøge præstationerne og reducere dobbelt arbejde.
   - At forøge kommunikationen mellem topledelsen, mellemledere og personale.
   - At prioritere initiativer for personalet.
   - At forene adskilte eller decentraliserede medarbejderprocedurer.

Personale Loyalitets Værktøj er et organisationsværktøj, der identificerer de virkelige omkostninger, fremhæver effekten, og afdækker hindringerne i personaleledelsesprocessen.

Personale Loyalitets Værktøj er opbygget til at svare på følgende:
   - Hvordan kan vi objektivt samle information om vores nuværende personaleaktiviteter?
   - Hvor bruger vi i virkeligheden penge for at tiltrække, udvikle og lede folk? Virker det?
   - Hvordan er vores indsats i forhold til konkurrenterne?
   - Hvor skal vi starte?

Vi vurderer nuværende programmer, processer, procedurer og arbejdsgange, der er ineffektive og ikke i overensstemmelse med forretningsmålene.

Virksomheder opnår følgende ved at bruge denne løsning:
   - Reducerede direkte omkostninger ved at ansætte nye medarbejdere.
   - Reducerede langvarige omkostninger til rekruttering
   - Reduceret overhead til HR, administration, IT, sikkerhed osv.
   - Forøget differentiering i forhold til kunder
   - Forøget attraktivitet for potentielle nye ansøgere
   - Forøget fastholdelse af arbejdsstyrken giver bedre feedback
   - Giver enhver virksomhed et kvantificerbart ROI.

Der er beskrevet 5 niveauer, der indikerer den relative dygtighed hvormed personalet ledes

”U” – Umålbart – Utilstrækkelig information til at bestemme niveauet af personaleledelse.

”T” – Tilfredsstillende – Der gøres en indsats fra ledelsens side for at revurdere og forbedre indsatsen for at blive en attraktiv arbejdsplads.

”I” – Initiativ – Firmaet tager initiativer på området ved at tilbyde karrieremuligheder og et stabilt arbejdsmiljø.

”A” – Avanceret – Firmaet tilbyder en attraktiv totalpakke til nuværende og kommende ansatte.

”A+” Exceptionel – Firmaet er på forkant af karriere- og personaleudvikling med alle anstrengelser gjort for at sikre medarbejdernes succes.