Konsulentfirma H.C.Ralking

Præsentation

Konsulentfirma H.C. Ralking dækker behov for ledelsesrådgivning, som fører til organisatorisk og kompetencemæssig fornyelse med sigte på synlige og varige forbedringer.

Rådgivningen omfatter:

Ledelsesudvikling
Organisations- og kompetence udvikling.
Research: Brugerundersøgelser, klimamålinger og evalueringer.

I dag er konsulentfirma H.C. Ralking’s væsentligste arbejdsområder:

Visions- og strategiudvikling.
Lederudvikling og ledertræning.
Evalueringer, brugerundersøgelser og klimamålinger.
Strategisk kompetenceudvikling.
Kvalitetsudvikling.

Inden for disse arbejdsområder arbejder vi med kunder i den offentlige og den private sektor, samt for arbejdsmarkedets parter.

Konsulentfirma H.C. Ralking startede i 1989. Gennem et netværk af samarbejdspartnere kan vi sikre kompetence og kapacitet, - også til løsning af den usædvanlige opgave.

Typiske arbejdsopgaver for os:

Visions- og strategiudvikling

Vi deltager i en proces med at afklare og formulere organisationens visioner og idegrundlag samt at lægge en strategi på baggrund af dette.

Lederudvikling og ledertræning

Vi arrangerer virksomhedsrettede lederkurser og længerevarende træningsprogrammer, med henblik på at skabe varige forbedringer i organisationen.

Research: Evalueringer, og brugerundersøgelser og klimamålinger

Vi gennemfører brugerundersøgelser, klimamålinger, behovsanalyser, evalueringer mv. i tæt samarbejde med kunden, med det formål at sikre et strategisk beslutningsgrundlag.

Strategisk kompetenceudvikling

Vi medvirker til at analysere de strategiske kompetenceområder og udarbejde en plan for et human ressource developmentprogram i overensstemmelse hermed.

Kvalitetsudvikling

Vi gennemfører sammen med kunden projekter, som skal sikre udvikling og fastholdelse af kvalitet i organisationens virke ved at sikre implementering af de opstillede mål.

Strategi for e-learning og implementering

Vi bistår kunden med at udarbejde en strategi for e-learningprojekter og deltager også gerne i implementeringen af strategien.