Lederudvikling i praksis

Hvorfor iværksætte lederudvikling?
Når organisationer igangsætter lederudvikling, er det typisk på grund af en eller flere af følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan vi udvikle vores medarbejdere mere effektivt gennem vores ledere?
 • Hvordan kan vi øge vores salg gennem en bedre strategi implementeret af lederne?
 • Hvordan kan vores projekter blive mere succesfulde?
 • Hvordan kan vi radikalt ændre kulturen i vores organisation?
 • Hvordan kan vi øge organisationens vækst?
 • Hvordan kan vi differentiere vores services i forhold til andre?
 • Hvordan kan vi få medarbejderne til at identificere sig med virksomheden?
 • Hvordan kan vi undgå nedskæringer eller outsourcing?

Ti vigtige ledelseskompetencer
Hvilke kompetencer skal en god leder have? En undersøgelse blandt en række ledere og eksperter viste, at følgende 10 kompetencer blev prioriteret højest:

 • Selvforståelse
 • Vedholdenhed
 • Arbejde med andre: Interpersonelle og relationsfærdigheder
 • Arbejde med andre: Kommunikationsfærdigheder
 • Arbejde med andre: Medarbejderudvikling (motivation og coaching)
 • Arbejde med andre: Kundeorientering
 • Arbejde med andre: Strategisk dygtighed
 • Arbejde med andre: Projektlederskab
 • Arbejde med andre: At skabe og realisere en vision
 • Forandringernes udfordring: At skabe, støtte og lede forandring.

Hvordan kommer man i gang?
Ingen kan på et kursus lære andre, hvordan man leder. Men gennem kurser, workshops, coaching mv. kan viden, færdigheder og holdninger trænes og udvikles.

Et udgangspunkt for at tilrettelægge det rette indhold, der er relevant for målgruppen, er derfor, at spørge de kommende deltagere, hvilke af de 10 kompetencer, der er mest kritiske i forhold til den situation, virksomheden befinder sig i. Den, der har skoene på, ved bedst hvor den trykker.

Et godt lederudviklingsprogram tager altså udgangspunkt i deltagernes hverdag. Starten på et sådant forløb kan f.eks. tilrettelægges sådan:


Længde
 


Formål


Temaer


Antal deltagere
1 – 2 timer

 

·         At introducere lederudvikling og de 10 kompetencer

 

 

·         Forståelse af hvad ledelse er

·         Forståelse af de 10 kompetencer
 

 

Ubegrænset

 

½ dag

(standard)

 

·         At introducere lederudvikling og de 10 kompetencer

·         Test af egne kompetencer

·         Arbejde med selvforståelse
 

 


 

 

30 – 50

 

½ dag

(kunde-tilpasset)

 

·         Fokus på 1 – 2 specifikke kompetencer

 

 

·         Bevidsthed om egne behov i forhold til disse kompetencer

·         Udarbejde en udviklingsplan
 

 

15 – 20

 

1 dag

(standard)

 

·         At introducere lederudvikling og de 10 kompetencer

·         Test af egne kompetencer

·         Arbejde med kompetencerne selvforståelse og at arbejde med andre
 

 

·         Bevidsthed om egne behov i forhold til disse kompetencer

·         Udarbejde en udviklingsplan

 

 

15 – 20

 

1 dag

(kunde-tilpasset)

 

·         At introducere lederudvikling og de 10 kompetencer

·         Test af egne kompetencer

·         Arbejde med kompetencerne selvforståelse og to andre kompetencer baseret på data fra en 360° vurdering
 

 

·         Bevidsthed om egne behov i forhold til disse kompetencer

·         Udarbejde en udviklingsplan

 

 

15 - 20